FAQ - spørgsmål og svar

Køb af brændeovn i udlandet?
Brændeovn eller pejseindsats?
Brænde - hvilket træ?
Kan man fyre med andet end træ?
Hvor meget er en rummeter træ?
Skorsten?
RAIS forhandlere?
Valg af brændeovn?

 

Køb af brændeovn i udlandet?
Kan man købe en RAIS brændeovn i udlandet og installere den i Danmark?

 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
Brændeovne skal være godkendte af nationale myndigheder i det land, hvor de installeres. Dernæst skal den lokale skorstensfejer godkende både brændeovn og installation.
Da myndighedskrav til brændeovne er forskellige fra land til land må man dels spørge forhandleren om brændeovnen er godkendt i et andet land end hvor den købes, og dels rådføre sig med den lokale skorstensfejer om brændeovnen vil kunne installeres lovligt.

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Brændeovn eller pejseindsats?
Hvad er bedst - en brændeovn eller en pejseindsats?

 

Svar
--------------------------------------------------------------------------------

De er præcis lige gode. Og selv om de er forskellige er de lige effektive.
Effekten og virkningsgraden er umiddelbart sammenlignelig imellem de to brændeovnstyper. I praksis giver den fritstående ovn hurtigere varme fra sig end pejseindsatsen, der til gengæld akkumulerer og afgiver en mere jævn varme. På en fritstående skal man have meget fedtsten på ovnen for at opnå samme akkumulerende effekt.
Pejseindsatsen vælges ofte, når en tidligere åben pejs ønskes ombygget for at opnå bedre varmeøkonomi, men kan selvfølgelig også vælges til en ombygning eller et nybyggeri.
Begge løsninger er gode, og valget bør primært gøres i forhold til indretningen af boligen samt individuel smag og behov.

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Brænde - hvilket træ?
Hvilket træ har bedst brændværdi?

 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
Alle træsorter varmer  - ved ens vandinhold - lige meget pr. kg. træ. Der er imidlertid stor forskel på træsorternes vægt. F.eks. vejer grantræ en trediedel mindre per rumenhed en bøgetræ. Omvendt skal der altså 50% mere grantræ til at give samme varme som bøgetræ målt i rumenhed. Det vil sige at 2 kubikmeter bøgetræ giver samme varme som 3 kubikmeter grantræ.
Dette er vigtigt at vide når man sammenligner priser på træ, f.eks. solgt i en palleramme!
Et andet forhold der gør sig gældende er, hvordan træsorten opfører sig ved praktisk anvendelse. Her er træsorter som bøg og ask gode fordi de dels brænder flot med høj brændværdi, men dels fordi de danner nogle flotte gløder. Birk brænder pænt og roligt og det er tillige smukt at se på med den hvide bark. Brændværdien hører derimod ikke blandt de bedste.
Relativ vægt mellem forskellige træsorter:

Træsort Relativ vægt
 
Bøg 100%
 
Eg 100%
 
Ask 98%
 
Elm 96%
 
Ahorn 93%
 
Birk 88%
 
Bjergfyr 83%
 
Skovfyr 75%
 
Gran 67%
 
Poppel 65%
 


--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Kan man fyre med andet end træ?
Kan man anvende f.eks. kul eller koks i en RAIS brændeovn?

 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Brændkammer og luftstyring i en RAIS brændeovn er afbalancerede til optimal forbrænding af træ, ligesom godkendelsen af brændeovnen er baseret på træ som brændsel.
Man må derfor kun fyre med træ i en RAIS brændeovn.
Der findes på forskellige markeder kokstyper og brikketter, som påstås anvendelig i en brændeovn beregnet for træ. Disse brændselstyper kan dog have brændværdier som er noget højere end træ, hvorfor man nemt kommer til at overskride maksimaleffekten i ovnen. Herved opstår der risiko for overfyring, som kan ødelægge brændeovnen. Hvis en RAIS brændeovn er ødelagt ved overfyring dækker garantien ikke!
 
 

Hvor meget er en rummeter træ?
Hvad er forskellen på en kasserummeter og en skovrummeter træ?

 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
Der bruges flere forskellige mål for brændemængder. Det er vigtigt at vide, når man skal købe træ. Husk at spørge skovfogeden eller brændehandleren, hvilken slags rummeter der er tale om, når du skal vurdere prisen.
En kasserummeter er den mængde brænde, der kan være i en kasse på 1 x 1 x 1 meter, hvor brændet ligger hulter til bulter. Der er således meget "spildplads" i kassen, og der er kun ca. 0,45 kubikmeter fast træmasse i en kasserummeter. Mængden kan dog svinge noget.
En skovrummeter træ består af ukløvet træ i hele længder - i skoven ofte 2 meter - stablet pænt men med den luft imellem som naturlig opstår mellem træstammer. Der er ca. 0,65 kubikmeter fast træmasse i en skovrummeter.
En stablet rummeter træ består af savet - normalt i ca. 33 cm's længde - og kløvet træ, som er stablet pænt. Der er ca. 0,70 kubikmeter fast træmasse i en stablet rummeter træ.

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Skorsten?
Hvilken skorsten kræves til en brændeovn?
 
 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
Skorstenen:
En af de vigtigste forudsætninger for en velfungerende brændeovnsinstallation, er skorstenen. Populært kan skorstenen kaldes brændeovnens motor. Er der ikke det korrekte træk i skorstenen, fungerer ovnen ikke optimalt. Nye og moderne brændeovne stiller større krav til træk og skorstensforhold end ældre ovne. Du kan altid få gode råd hos den lokale skorstensfejer, som også kan kontrollere om din skorsten er i orden, og kan "trække" en ny og moderne brændeovn.
Det er som ligegyldigt om brændeovnen tilsluttes en muret - isoleret - skorsten eller en stålskorsten.
Tilslutning til muret skorsten:
Skal brændeovnen tilsluttes en muret skorsten, fastmures en røgrørbøsning i skorstenen, og røgrøret føres ind i dette. Der skal herefter tætnes med speciel paksnor mellem røgrørsbøsning og røgrør.
Tilslutning til stålskorsten:
Fra brændeovnen og op til 225 mm fra brændbart loftbeklædning kan man benytte et uisoleret røgrør. Fra 225 mm under loftbeklædningen og op gennem loft og tag skal røret være isoleret, og skortstenen skal forsynes med en regnhætte.
Godt træk i skorstenen får man når:
der er stor forskel i temperatuen i skorstenen og udenfor.
det er klart i vejret.
skorstenen har den rette højde - spørg din brændeovnsforhandler eller den lokale skorstensfejer, hvad den rette højde skal være.
Nedsat træk får nu når:
Temperaturforskellen er for lille - f.eks. ved for lav temperatur i brændkammer og dermed skorsten. Det kan ske, hvis brændet ikke brænder med god ild og gløder. Eller at skorstenen er dårligt isoleret, og varmen forsvinder ud gennem skorstenen og ikke op gennem skorstenen.
Udetemperaturen er for høj - f.eks. om sommeren.
Skorstenen ikke har den nødvendige højde, eller måske er i læg af tag eller høje træer, hvilket tillige kan give risiko for røgnedslag.
Der kommer falsk luft ind i skorstenen - f.eks. gennem manglende fuger.

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
RAIS forhandlere?
Hvor kan jeg købe en RAIS brændeovn?
 
 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
RAIS brændeovne sælges gennem autoriserede RAIS forhandlere i faghandlen.
En RAIS forhandler er uddannet til at kunne rådgive dig om såvel RAIS' brændeovne som alle forhold omkring brug og installation af brændeovne og tilhørende produkter - som f.eks. skorsten.
Du kan se at forhandleren er autoriseret af RAIS, når der er et lille RAIS skilt på dør eller vindue, eller når der eventuelt hænger et synligt RAIS autorisationsbrev i butikken.
Du kan finde den nærmeste RAIS forhandler under "Find nærmeste RAIS forhandler".

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Valg af brændeovn?
Hvilken størrelse skal brændeovnen have?

 
Svar
--------------------------------------------------------------------------------
Det er vigtigt at vælge en brændeovn som opfylder alle behov. Både funktions- og designmæssige behov. Og så skal størrelsen - eller ydelsen - afpasses det rum eller det hus, brændeovnen skal opvarme.
En moderne brændeovn kan opvarme mellem 10 - 20 kvadratmeter (med normal lofthøjde) pr. kilowatt effekt. Husets isolering og tæthedsgrad har dog stor indflydelse på dette nøgletal.
Generelt skal man passe på ikke at få en brændeovn, der er for stor. Det er nemmere, mere miljøkorrekt og giver en bedre fyringsøkonomi at have en ovn med et mindre brændkammer og en mindre effekt, end at have en stor brændeovn med stor effekt. Den store brændeovn skal have samme temperatur i brændkammer og skorsten som gældende for en mindre brændeovn for at brænde korrekt. Og dermed bliver der måske alt for varmt i stuen.

--------------------------------------------------------------------------------

Rais - FAQ - Spørgsmål & Svar

RAIS A/S

Industrivej 20
Vangen
DK-9900 Frederikshavn

Kontakt oss

Klikk her for å kontakte
RAIS kundeservice

 

Finn forhandler

Klikk for å se kart
våre forhandlere

Katalog

se det nye RAIS katalog
2013/2014 her

 

Hjemmesiden bruger cookies

RAIS bruker cookies for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på våre nettsider. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta alle informasjonskapsler på våre nettsider.

Læs mere
OK